Sekretesspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.
Den gäller för VSDBil.se webbplats. Sker det större förändringar av integritetspolicyn meddelar vi detta på denna sida.

Om du registrerar ett konto hos oss så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vissa sidor på VSDBil.se webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part.
Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och VSDBil.se är inte ansvarig för deras verksamhet.
Personuppgiftsansvarig
VSDB Sverige AB, Laxfiskevägen 30, 433 38, Partille, Sverige (nedan benämnt “VSDBil.se”) är personuppgiftsansvarig.
VSDBil.se är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.
Insamling av personuppgifter:
Om du registrerar ett konto hos oss så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

När du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster eller klickar på annonser eller innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Den här information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare. Exempel på sådan information är enhetens ID, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser och tjänster omfattar det du lämnar vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och
transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplatsen såsom budgivning, köp, försäljning, annonsinformation och innehåll som du skapar eller som kan hänföras till ditt konto. Det kan också vara leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt


Användning av personuppgifter
Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse.

När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna erbjuda bästa tänkbara kundservice och även kunna kontakta dig vid föreliggande behov.
Avslut av konto
VSDBil.se sparar personuppgifter om dig som registrerad användare så länge det finns en relation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vid avtalets upphörande kommer vi radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.
På din begäran kan vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter så att de inte visas för andra användare. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kontostatus och i enlighet med tillämplig lag.

Åtkomst av uppgifter
Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på VSDBil.se. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Du måste omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du publicerar något på webbplatsen, så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort det. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kontakta oss
Du kan kontakta oss via mail eller våra andra digitala kontaktkanaler, alternativt skriva till oss på adressen VSDB Sverige AB, Laxfiskevägen 30, 433 38 Partille.